Fasta för bättre hälsa

Fastande är någonting som jag märkt framkallar en del känslor och åsikter hos människor som jag träffar. Oftast verkar det klinga negativt i människors öron. Fastans inverkan på kroppen och dess hälsofördelar är någonting som vi behandlar under kostrådgivarutbildningen och jag finner det ytterst intressant att diskutera kring. Här försöker jag sammanfatta lite kring fasta […]